Om TIA – Tidiga Insatser för Asylsökande

Syftet med tidiga insatser är att göra väntetiden som uppstår då asylansökan prövas mer meningsfull och att skapa bättre förutsättningar för människor att etablera sig i samhället och arbetslivet. Tidiga insatser omfattar aktiviteter som riktar sig till personer som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunplacering.

Sedan november 2017 arbetar ett antal idéburna organisationer i samverkan med Länsstyrelsen Skåne för att samordna tidiga insatser för asylsökande. Samordningens övergripande mål är att verka för att verksamheternas utbud motsvarar deltagarnas behov och att de asylsökande har möjlighet att delta i de aktiviteter som erbjuds.

Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag kring tidiga insatser för asylsökande

Frågor?
Har ni frågor kontakta Mats Brandström, Länsstyrelsen i Skåne län. mats.brandstrom@lansstyrelsen.se