1. Evenemang
  2. Nya vägar till arbete och aktivitet

Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

Nya vägar till arbete och aktivitet – Malmöandan

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Första träffen inom ramen för Nya vägar till arbete och aktivitet där KC - Kompetenscenter tillsammans med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) tillsammans bjuder in idéburna organisationer för att skapa just - nya vägar till arbete och aktivitet.
Det är en spännande resa som ska påbörjas.  Alla organisationer som känner sig manade, intresserade eller nyfikna till detta första möte. Programpunkterna kommer att uppdateras löpande men  några kan redan nu lyftas fram 

Nya vägar till arbete och aktivitet

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Välkomna till andra träffen inom ramen för Malmöandan och Nya vägar till arbete och aktivitet där KC - Kompetenscenter tillsammans med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF)  bjuder in idéburna organisationer för att skapa just - nya vägar till arbete och aktivitet.

Alla organisationer som känner sig manade, intresserade eller nyfikna är välkomna till dessa möten. Deltagande på möte innebär inte automatiskt något åtagande men ger möjligheter till påverkan och samverkan utifrån egna förutsättningar.

Esf-programperiod 2021 – 2027 samt uppdaterade riktlinjer ASN

KC Kompetenscenter Nobelvägen 21, Malmö, Sverige

Svenska ESF-rådet fick i april 2019 uppdrag av regeringen att lämna förslag på ett nytt nationellt socialfondsprogram för 2021-2027. 1 oktober 2019 lämnade myndigheten in en omvärldsanalys med preliminära prioriteringar som sedan följdes upp av ett programförslag som lämnades till regeringen den 1 april 2020. Myndigheten har sedan blivit ombedd att inkomma med kompletteringar och revideringar av det presenterade förslaget, vilket har skett under senare delen av 2020 samt våren 2021.