Hitta ditt eget hjältemod

Har Du hört talas om Hjälteskolan?

HJÄLTESKOLAN vill undersöka begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, genom att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Vi utgår ifrån en positiv syn på verkligheten och jobbar med arketypiska hjältar och vardagshjältar.

HJÄLTESKOLAN syftar till att öka empati och komplexitet i synen på andra människor, genom att se och förstå andra människors likheter och lika värde. Den 25 april 09.00 – 12.00 har Du chansen att hitta Ditt egeet hjältemod. Ta den!

Läs mer och anmälan.

Hjälteskolan – “Bli hjälten i ditt eget epos”