Platsannons

Delregional TIA-samordnare 

Malmö Ideella och KC Kompetenscenter arbetar med den delregionala samordningen av tidiga insatser för asylsökande i Malmö respektive södra Skåne i samverkan med Länsstyrelsen Skåne. Samordningens övergripande mål är att verka för att verksamheternas utbud motsvarar deltagarnas behov och att de asylsökande har möjlighet att delta i de aktiviteter som erbjuds.

Vi söker nu dig som kan fungera som Samordnare i detta arbete. bifogas annons

Vi tror att du redan är en del i det aktiva föreningslivet och att du arbetat med föreningsutveckling. Din strategiska förmåga är en viktig del i ditt arbete då du ska förmedla, kommunicera och vara rådgivande. Du kommer inte arbeta operativt med asylsökande utan det gör föreningar och kommunerna. Erfarenhet och kunskap av mångfaldsarbete inom föreningslivet är en viktig kompetens, liksom förståelse för specifika utmaningar i stad och på landsbygd.

Som TIA-samordnare ingår du i ett team tillsammans med TIA-samordnare i andra delar av Skåne och har ett nära samarbete med Integrationsutvecklare vid Länsstyrelsen

Samverkan med samordnare inom NAD (Nätverk Aktivitet Delaktighet) och också en viktig del i arbetet.

Arbetsuppgifter delregional samordnare  – klicka här Arbetsbeskrivning TIA

  • Behov i fokus
  • Främja samverkan och samverkansstrukturer
  • Kunskapsförmedlare

Din tjänst är två st. 50 % tjänster med Malmö Ideella respektive KC Kompetenscenter som huvudmän. Huvudmännen samordnar tjänsterna för smidighet och attraktion.

Tjänsten är en visstidsanställning tom 2019-09-30 med tillträde snarast enligt överenskommelse. Huvudarbetsplatsen är i Malmö men en dag i veckan är placeringen i Ystad/Trelleborg.

Svar med CV och referenser till ansokan@malmoideella.se senast den 31 augusti 2018.

Kontaktpersoner
Anställningsfrågor: Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708-995537, olle.moller@kckompetenscenter.se
Frågor kring TIA och tjänstens innehåll: Mats Brandström, Länsstyrelsen Skåne, 0705-515923, mats.brandstrom@lansstyrelsen.se