Processledning i Borås

Olle Möller, verksamhetschef Kompetenscenter, var den 31 oktober och 1 november processledare när Borås stad bjudit in föreningslivet till 2 dialogmöten rörande förändringar/uppdateringar av stadens bidragregler.

Under första kvällen var det drygt 30 företrädare för idrottsföreningar som deltog i engagerade och spännande diskussioner.

Kväll nummer 2, när övrigt föreningsliv var inbjudet, deltog nästan 100 personer.

Syftet var att samla in föreningarnas tankar och synpunkter för att med detta som grund skapa ett konkret förslag som föreningarna i februari 2019 ska diskutera och lämna synpunkter på.

 

Bidragsdiskussioner i Borås. Plats. Borås Arena.