Samverkan med Civilförsvaret

KC startar samverkan med Civilförsvaret.

Under 2016 drabbades omkring 5 300 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa skedde 68% i hemmet. En av dem kan vara din familjemedlem, vän eller granne.
Hur många som drabbades i föreningslivet framgår inte av statistiken. Men det är viktigt att ledare, funktionärer, volontärer och andra föreningsverksamma kan medverka till tryggheten ökar i sin verksamhet.

Vet du vad du ska göra om det händer något?

Om du gör något och snabbt, finns det en stor möjlighet att den drabbade klarar sig bra, kanske helt utan skador. Om du gått en kurs i hjärt-lungräddning, kan du tryggt ta hand om och hjälpa en person som fått hjärtstopp tills ambulansen kommer. Under hösten kommer KC att erbjuda 4 kurser i hjärt- och lungräddning (HLR).

Blir gensvaret positivt kommer ytterligare aktiviteter att anordnas. Kursdatumen ligger i Kalendern.