Statsbidrag §37, §37a och TIA

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till informationsmöten och workshop

Under februari månad 2019 utlyser Länsstyrelsen Skåne statsbidragen inom områdena asyl (TIA) och integration (§37 och §37a).

I samband med utlysningen bjuder Länsstyrelsen in kommuner och organisationer till informationsmöte och workshop inom ramen för utlysningarnas inriktningar och prioriteringar.

Vi kommer att ha fyra informationsmöten på fyra olika orter enligt följande:
(samtliga träffar mellan 9-12)

7 februari
Ystad, Tobaksgatan 11, lokal Glemminge

8 februari
Lund, Stora Södergatan 47, lokal Råbandsknopen

14 februari
Helsingborg, Järnvägsgatan 22, lokal filmsalen

15 februari
Kristianstad, Länsstyrelsen Östra Boulevarden 62a 

Anmälan: torgny.angquist@lansstyrelsen.se 
Ange vid anmälan till vilket tillfälle (datum) du anmäler dig