Extratjänster upphör

Som de flesta redan vet är Arbetsförmedlingens stödform Extratjänster avslutat med, i princip, omedelbar verkan, avslutat.

Detta får konsekvenser för KC:s fortsatta arbete inom ramen för denna verksamhet. Projektet “Vi gör det tillsammans” har varit mycket framgångsrikt. Cirka 100 personer har under 2018 fått anställning i Malmös föreningsliv med stöd av satsningen på Extratjänster! Tänk vilken resurstillgång detta har inneburit (och innebär) för det ideella arbetet. Men tänk också på vad det har inneburit för de individer som getts tillfälle till ett arbete, till ett insteg (eller återkomst till) på arbetsmarknaden.

Nu blir det inget nytt/fortsatt projekt inom ramen detta. Vi har emellertid visat vår duglighet att mobilisera/utbilda föreningar och individer.
Vi står alltid beredda att göra en insats för den idéburna sektorn och medverka till att lösa samhällets utmaningar inom reamen för vår kompetens.

De erfarenheter och kunskaper som vi förvärvat under arbetet kommer vi att omsätta i andra aktiviteter framöver.  Bara vänta och se!

Arbetsgivareutbildning – Extratjänst

KC Kompetenscenter tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder föreningsutbildningar för de föreningar som har fått en person med Extratjänst.

Arbetsgivarutbildningen är kostnadsfri för dig som förening och genomförs i samarbete med Arbetsgivarförbundet IDEA och Arbetsförmedlingen.

Kursinnehåll

IDEA

 • Vad förväntas av föreningen som arbetsgivare
 • Att göra arbetsbeskrivning
 • Arbetsmiljöansvar
 • Arbetsmiljö – ett måste i styrelsearbetet
 • Rapportering, regler och uppföljning

Arbetsförmedlingen

 • Uppdraget, förutsättningar, regler och krav
 • Genomgång av målgruppen
 • Stöd från Arbetsförmedlingen

Föreläsare:
Anita Hedegård, Arbetsförmedlingen
Rebecka Stendahl, IDEA

(Utbildningen hålls på svenska)

 


Anmälan: https://simplesignup.se/event/136372

 

Introduktionsutbildning för dig med Extratjänst

KC Kompetenscenter erbjuder en kostnadsfri introduktionsutbildning för dig som fått en extratjänst i en ideell förening. Här får du bra information, möjlighet att ställa frågor, samt träffa personer som har samma anställning i andra föreningar.

Det ideella föreningslivet i Malmö erbjuder en uppsjö av aktiviteter och verkar för en mångfald av frågor, och är en spännande arbetsgivare att arbeta för. Inom föreningslivet erbjuds du trevliga kollegor, ett varierande arbete om du vill, och en möjlighet att utvecklas.

Introduktionsutbildningen genomförs i samarbete med fackförbundet Unionen och det finns även representanter från föreningslivet på plats.

Kursinnehåll

 • Vad är en ideell förening?
 • Föreningens organisation
 • Föreningsdemokrati
 • Vad är ideella krafter och vad innebär medlem, m.m
 • Arbetsmiljö
 • Rättigheter och skyldigheter
 • Kollektivavtal
 • Lokala avtal

Föreläsare:
Carina Philipson, föreningsanställd, förbundsordförande Aktiv Ungdom, styrelse-expert, m.m.
Carl-Axel Robertson, gruppchef Unionen och föreningsexpert


Anmälan: https://simplesignup.se/event/135592

 

Handledarutbildning – Extratjänst

KC Kompetenscenter tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder föreningsutbildningar som är helt kostnadsfria för dig som förening.

Handledarutbildningen erbjuder redskap för hur du arbetar med inkludering i arbetslivet, praktisk handledning, hur du lägger upp en introduktion, metoder för uppföljning och mycket mer.

OBS! Är du intresserad av att veta mer om stödet Extratjänst, regelverk, m.m. kom på vår Arbetsgivarutbildning som den 4 september.

Kursinnehåll

·       Verksamhetens skyldigheter och möjligheter (vad gäller inkludering i arbetslivet)
·       Vilka förväntningar kan jag som handledare ha på den jag handleder?
·       Hur lägger jag upp en bra introduktion?
·       Praktisk handledning
·       Svåra samtal – kritik eller feedback? Om något inte fungerar?
·       Metoder för uppföljning

Föreläsare: Nathalie Blom
(Utbildningen hålls på svenska)

Anmälan: https://simplesignup.se/event/136380

 

Meny