Malmötimmen – Grundskolefotboll mot rasism

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen den 23  oktober kl. 08.30-09.30 med Grundskoleförvaltning och Grundskolefotboll mot rasismer.

I år, 2020, har Grundskolefotboll mot rasismer funnits i tio år. Verksamheten startade när Malmö stads organisation såg annorlunda ut än nu men sedan 2013 finns den inom enheten Pedagogisk Inspiration hos grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning. 2020 samarbetar man med 28 av Malmö stads grundskolor i ett nätverk som även består av Malmö FF, MKB, Hela Malmö, Tillsammans i Förening, DOIT, RF-SISU Skåne, kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningens Biblioteksutveckling och Rädda Barnen. Från i år för man även dialog med svenska Unicef. Grundskolefotboll mot rasismer har Facebook- och Instagram-konto.

Gustavo Nazar, Pedagogisk inspiration, Maya Mbog Rosén, Tillsammas i förening, och Karin Heri, Malmö FF, är de som berättar om denna framgångsrika aktivitet. Tag chansen att bli inspirerade!

Anmälan görs senast den 22 oktober på denna länk:
https://simplesignup.se/private_event/171693/59f9e4626f

 Plats: Zoom. Länk till mötet översändes den 22/10 kl. 16.00 – 17.00

Malmötimmen är en samverkan inom ramen för Malmöandan mellan KC KOmpetenscenter och Malmö stad.

Samtliga tillfällen äger rum kl. 08.30 – 09.30. Fysiskt på Nobel 21, Nobelvägen 21, Malmö, eller digitalt via Zoom. De aktuella samhällsförhållandena avgör på vilket sätt seminarierna genomförs.

Nya vägar till arbete och aktivitet

Välkomna till andra träffen inom ramen för Malmöandan och Nya vägar till arbete och aktivitet där KC – Kompetenscenter tillsammans med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF)  bjuder in idéburna organisationer för att skapa just – nya vägar till arbete och aktivitet.

Alla organisationer som känner sig manade, intresserade eller nyfikna är välkomna till dessa möten. Deltagande på möte innebär inte automatiskt något åtagande men ger möjligheter till påverkan och samverkan utifrån egna förutsättningar.

Det är också möjligt för organisationer att tillkomma (och lämna) under det fortsatta arbetet. es/utlovades vid förra träffen.

De planerade hållpunkterna under träffen:

  • Återkoppling från träffen 2019-12-09
  • Statistikredovisning
  • Begreppsdefinitioner
  • Nästa träff

Med på träffen är Alexander Blümke, utvecklingssamordnare Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som håller i statistikdragningen.

 

Träffen äger rum den 28 februari kl. 09.00 – 11.00 hos KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö.

Deltagare är representanter för den idéburna sektorn, Malmö stad och Malmöandan.

Anmälan sker via följande länk -> https://simplesignup.se/private_event/164551/d177758f87 senast den 27 februari.

Välkomna till en spännande möjlighet!

 

I Malmöandan beskrivs utmaningen Nya vägar till arbete och aktivitet så här.

Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö är större än någonsin tidigare. Ändå så är arbetslösheten hög bland Malmöborna. Detta eftersom företagen ofta anställer personer om inte bor i Malmö för att få rätt kompetens.

Det finns stora skillnader i andelen arbetslösa i olika grupper bland Malmöborna. Arbetslösheten är högre bland ungdomar, högre bland utrikesfödda oavsett utbildningsnivå, samt högre för män än för kvinnor i alla grupper. Att öka andelen Malmöbor i jobb, och jobbtillfällen i Malmö, är med andra ord en utmaning.

Idéburen sektor och Malmö stad, liksom aktörer i övriga samhällssektorer, behöver samverka för att öka graden av sysselsättning hos Malmöborna.

Idéburen sektor och Malmö stad, liksom aktörer i övriga samhällssektorer, behöver samverka för att öka graden av sysselsättning hos Malmöborna. Idéburen sektor är en möjlig arbetsgivare. Samtidigt är deltagande i föreningsliv en starkt bidragande faktor till ökat socialt kapital, vilket i sin tur är viktigt för att få ett arbete.

Avstamp för Nya vägar till arbete och aktivitet

Den 9 december samlades representanter för den idéburna sektorn och arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) i Malmö stad till det första gemensamma mötet inom Malmöandans definierade utmaning – Nya vägar till arbete och aktivitet.

Mötet ägde rum på Nobelvägen 21 och samlade 6 tjänstepersoner från ASF och 30 föreningsledare.

Från den idéburna sidan deltog en spännande variation av organisationer, många väletablerade erfarna föreningar som arbetat inom området under många år. Men också föreningar som är  beredda att stiga in och ta del av nya tankar och idéer som kan främja verksamheten till medborgarnas bästa.

Under eftermiddagen lades stor vikt vid att skapa en gemensam bild av utmaningen men framförallt att lära känna varandra i ett nytt sammanhang. Här träffades man inte för att diskutera pengar och finansiering utan för att prata förväntningar och idéer.

Allt skedde i ett öppet och tillåtande klimat som bådar gott för den fortsatta samverkan.

Nästa gemensamma träff kommer att ske i februari 2020 men innan dess kommer information och reflektioner att utbytas.

Minnesanteckningar och underlag kommer löpande att presenteras, bland annat här på KC:s hemsida.

Till sist är det viktigt att understryka att intresserade organisationer alltid komma tillkomma och delta i den fortsatta samverkan. Det är “bara” att kontakta Olle Möller.

Nya vägar till arbete och aktivitet – Malmöandan

Första träffen inom ramen för Nya vägar till arbete och aktivitet där KC – Kompetenscenter tillsammans med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) tillsammans bjuder in idéburna organisationer för att skapa just – nya vägar till arbete och aktivitet.
Det är en spännande resa som ska påbörjas.  Alla organisationer som känner sig manade, intresserade eller nyfikna till detta första möte. Programpunkterna kommer att uppdateras löpande men  några kan redan nu lyftas fram

  • Förväntningar på samverkan
  • Begreppsdefinitioner
  • Vad händer framöver
  • Nuläget
  • ESF-information/samverkan

Datum/tid: 9 december kl. 13.00 – 16.00
Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö

Anmälan: senast den 5 december 2019 via denna länk https://simplesignup.se/private_event/159400/721cb2b8cc

Välkommen till att ta plats på resan!

 

I Malmöandan beskrivs utmaningen Nya vägar till arbete och aktivitet så här.

Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i Malmö är större än någonsin tidigare. Ändå så är arbetslösheten hög bland Malmöborna. Detta eftersom företagen ofta anställer personer om inte bor i Malmö för att få rätt kompetens.

Det finns stora skillnader i andelen arbetslösa i olika grupper bland Malmöborna. Arbetslösheten är högre bland ungdomar, högre bland utrikesfödda oavsett utbildningsnivå, samt högre för män än för kvinnor i alla grupper. Att öka andelen Malmöbor i jobb, och jobbtillfällen i Malmö, är med andra ord en utmaning.

Idéburen sektor och Malmö stad, liksom aktörer i övriga samhällssektorer, behöver samverka för att öka graden av sysselsättning hos Malmöborna.

Idéburen sektor och Malmö stad, liksom aktörer i övriga samhällssektorer, behöver samverka för att öka graden av sysselsättning hos Malmöborna. Idéburen sektor är en möjlig arbetsgivare. Samtidigt är deltagande i föreningsliv en starkt bidragande faktor till ökat socialt kapital, vilket i sin tur är viktigt för att få ett arbete.

Nya vägar till arbete och aktiviteter

Inom ramen för Malmöandan hölls idag en work shop gällande samhällsutmaningen ”Nya vägar till arbete och aktiviter”.

Ett antal organisationer med gedigna erfarenheter utbytte erfarenheter, diskuterade möjligheter, väckte frågor och kläckte idéer. Syftet var bland annat att skapa en plattform för den kommande samverkan med Malmö stad utifrån idéburen ståndpunkt när det gäller nya vägar till arbete och aktivitet.

Det konstaterades att det finns utmaningar, men också att engagemnaget och viljan är stor från idéburen sektor.

 

Mer information: Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se.