Malmötimmen – Safe Space -> INSTÄLLT

Safe Space Malmö drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Våra samverkanspartners är Malmö stad, polisen, Agera Värmland, Islamakademin och Felix Unogwu.

Vi arbetar för att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism bland unga i åldern 13-25.

Syftet med vårt arbete är att höja kunskapsnivån kring de tre våldsbejakande miljöerna, höger-, vänster- och religiöst profilerad extremism- samt demokratifrågor såsom jämställdhet och inkludering. Både för ungdomar och yrkesverksamma runt om i Malmö och delar av Skåne.

Malmötimmen är kostnadsfri och är en del av Malmöandan.

Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21, Malmö

Anmälan senast den 16 mars: INSTÄLL pga coronavisruset

Fika finns tillgängligt från 08.15.

Radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken

Idag arrangerade KC Kompentenscenter sitt första seminarium i egen regi. Felix Unogwo, Anna Valsaamidis och Salahuddin Barakat från Safe Space Malmö föreläste om Radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken.

Ämnet är ju väldigt aktuellt och presenterades på ett engagerat och kunnigt sätt.

Föreläsningen kommer att upprepas den 2 oktober för att sedan följas upp med en fördjupning i november. Datum meddelas senare.