Radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken

Idag arrangerade KC Kompentenscenter sitt första seminarium i egen regi. Felix Unogwo, Anna Valsaamidis och Salahuddin Barakat från Safe Space Malmö föreläste om Radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken.

Ämnet är ju väldigt aktuellt och presenterades på ett engagerat och kunnigt sätt.

Föreläsningen kommer att upprepas den 2 oktober för att sedan följas upp med en fördjupning i november. Datum meddelas senare.