Datum klart för hösten utbildning med Volontärbyrån

Inkludera fler i föreningslivet – det är rubriken på hösten utbildning med Volontärbyrån. Utbildningen är planerad att genomföras den 22 oktober 2021 kl. 09.00 – 16.00. Utgångpunkten är en utbildning på plats på Nobelvägen 21, Malmö.

Detta är utbildningen för de som aktivt vill arbeta med att nå nya målgrupper och synliggöra interna strukturer i sin organisation. En inkluderande organisation har ett aktivt mångfaldsarbete och i den här utbildningen får man lära sig hur man går tillväga.

Du kan redan nu anmäla dig och hitta mer information här.

Inkludera fler i föreningslivet

En utbildning som hjälper er organisation att synliggöra interna normer och inkludera fler.

Detta är utbildningen för dig som aktivt vill arbeta med att nå nya målgrupper och synliggöra interna strukturer i din organisation. En inkluderande organisation har ett aktivt mångfaldsarbete och i den här utbildningen får du lära dig hur du går tillväga. Du får en introduktion till normer och normkritik relaterat till föreningslivet samtidigt som vi tittar närmare på begreppet mångfald och vad det betyder i just er förening. Med hjälp av praktiska verktyg och metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Utbildningen planeras att genomföras på plats Nobelvägen 21, Malmö. Är detta inte möjligt utifrån rådande rekommendationer kommer den att genomföras digitalt.
NÄR

22 oktober 2021 kl. 9.00-16.00
MÅLGRUPP

Ideella organisationer, stiftelser och trossamfund. Max 3 deltagare per förening.
KOSTNAD

Kostnadsfri
FRÅGOR

Johan Dahlén Strömgren, johan.dahlen@volontarbyran.org
ANMÄLAN
Utbildningen genomförs av Volontärbyrån i samarbete med KC Kompetenscenter.

Motivera och behålla frivilliga – Ny utbildning med Volontärbyrån

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar kan du bidra till ett hållbart engagemang i din organisation.

Tillsammans med Volotärbyrån arrangerar vi åter en viktig, spännande och engagerande utbildning där fokus ligger på hur vi motiverar och behåller våra frivilliga. Denna gång äger kursen rum digitalt den 21 maj 2021.

Läs mer här.

Motivera och behålla frivilliga

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar kan du bidra till ett hållbart engagemang i din organisation.

Trots att kursen genomförs digitalt så kommer du som deltar att få stora möjligheter att vara delaktig genom diskussioner i mindre grupper samt övningar tillsammans med andra deltagare. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig också möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Efter att du anmält dig får du ett automatiskt mejl om att vi mottagit din anmälan, när din plats är godkänd av oss får du ytterligare ett automatiskt mejl. Vi kommer sedan mejla ut detaljerad information ett par veckor innan utbildningen.

Övrig information:
Webbutbildningen genomförs via ett digitalt verktyg(Zoom). Du får i god tid instruktioner till detta.
Utbildningen är kostnadsfri.
Kursen är en samverkan mellan Volontärbyrån och KC Kompetenscenter.

Motivera och behålla frivilliga

En utbildning om hur ni behåller de frivilligas engagemang.
Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation.

Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar är du med och bidrar till ett hållbart engagemang i din organisation.

Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Anmälan och läs mer.

Utbildning med Volontärbyrån

Tid för höstens utbildning med Volontärbyrån är nu bestämd. Det blir den 24 november kl 09.30 – 16.30 i Malmö. Beroende på förutsättningarna bestäms det senare om det blir ett fysiskt eller digitalt möte.

Program och innehåll kommer! Reservera dagen!

Volontärbyrån

Höstens utbildning med Volontärbyrån.

Program och innehåll kommer! Reservera dagen!

Beroende på förutsättningarna bestäms det senare om det blir ett fysiskt eller digitalt möte.

Fånga engagemanget

En utbildning om hur ni kan rekrytera fler till era föreningar

Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga. Vi tittar på hur engagemanget i Sverige ser ut idag och spanar in i framtiden för att se hur vi kan rusta oss för att fånga framtidens frivilliga. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet;

  • Engagemang ur individens perspektiv – Varför engagerar sig människor ideellt?
  • Organisationens visioner och mål – Varför finns din organisation och vad vill ni uppnå?
  • Rekrytera och organisera – Hur skapas ett ömsesidigt utbyte där både organisationen och volontären får ut någon av engagemanget?
  • Framtidens engagemang – Vad kan du och din organisation göra för att möta framtiden?

Målgrupp: Utbildningen passar dig som redan idag arbetar med det ideella engagemanget i din organisation.

Anmälan och mer information https://www.volontarbyran.org/utbildning/fanga-engagemanget

Arrangeras i sanverkan med Volontärbyrån.

Fånga engagemanget

Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga.
Vi tittar på hur engagemanget i Sverige ser ut idag och spanar in i framtiden för att se hur vi kan rusta oss för att fånga framtidens frivilliga. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet
• Engagemang ur individens perspektiv – Varför engagerar sig människor ideellt?
• Organisationens visioner och mål – Varför finns din organisation och vad vill ni uppnå?
• Rekrytera och organisera – Hur skapas ett ömsesidigt utbyte där både organisationen och volontären får ut någon av engagemanget?
• Framtidens engagemang – Vad kan du och din organisation göra för att möta framtiden?

Deltagare: Utbilningen vänder sig till ideella organisationer/föreningar/stiftelser/trossamfund.
Pris: Kostnadsfri. Lunch och fika samt utbildningsmaterial ingår.
Anmälan: www.volontarbyran.org/utbildning/fanga-engemanget-malmo
Avanmälan efter 14 november faktureras.

En samverkan mellan Volontärbyrån och KC Kompetenscenter.

 

Motivera och behålla frivilliga

Dagens utbildning på  KC Kompetenscenter – Motivera och behålla frivilliga. Utbildningen genomförs av Johan Dahlén Strömberg, Volontärbyrån.

Utbildningen visar hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Vi tittar bland annat på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och vi diskuterar sätt att hantera detta. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ges möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. KC har sedan ett antal år tillbaka ett innehållsrikt och positivt samarbete med Volontärbyrån.