Save the Date – Utbildning med Volontärbyrån

Tid för höstens utbildning med Volontärbyrån är nu bestämd. Det blir den 24 november kl 09.30 – 16.30 i Malmö. Beroende på förutsättningarna bestäms det senare om det blir ett fysiskt eller digitalt möte.

Program och innehåll kommer! Reservera dagen!

Utbildning med Volontärbyrån

Tid för höstens utbildning med Volontärbyrån är nu bestämd. Det blir den 24 november kl 09.30 – 16.30 i Malmö. Beroende på förutsättningarna bestäms det senare om det blir ett fysiskt eller digitalt möte.

Program och innehåll kommer! Reservera dagen!

Volontärbyrån

Höstens utbildning med Volontärbyrån.

Program och innehåll kommer! Reservera dagen!

Beroende på förutsättningarna bestäms det senare om det blir ett fysiskt eller digitalt möte.

Fånga engagemanget

En utbildning om hur ni kan rekrytera fler till era föreningar

Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga. Vi tittar på hur engagemanget i Sverige ser ut idag och spanar in i framtiden för att se hur vi kan rusta oss för att fånga framtidens frivilliga. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet;

 • Engagemang ur individens perspektiv – Varför engagerar sig människor ideellt?
 • Organisationens visioner och mål – Varför finns din organisation och vad vill ni uppnå?
 • Rekrytera och organisera – Hur skapas ett ömsesidigt utbyte där både organisationen och volontären får ut någon av engagemanget?
 • Framtidens engagemang – Vad kan du och din organisation göra för att möta framtiden?

Målgrupp: Utbildningen passar dig som redan idag arbetar med det ideella engagemanget i din organisation.

Anmälan och mer information https://www.volontarbyran.org/utbildning/fanga-engagemanget

Arrangeras i sanverkan med Volontärbyrån.

Fånga engagemanget

Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga.
Vi tittar på hur engagemanget i Sverige ser ut idag och spanar in i framtiden för att se hur vi kan rusta oss för att fånga framtidens frivilliga. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet
• Engagemang ur individens perspektiv – Varför engagerar sig människor ideellt?
• Organisationens visioner och mål – Varför finns din organisation och vad vill ni uppnå?
• Rekrytera och organisera – Hur skapas ett ömsesidigt utbyte där både organisationen och volontären får ut någon av engagemanget?
• Framtidens engagemang – Vad kan du och din organisation göra för att möta framtiden?

Deltagare: Utbilningen vänder sig till ideella organisationer/föreningar/stiftelser/trossamfund.
Pris: Kostnadsfri. Lunch och fika samt utbildningsmaterial ingår.
Anmälan: www.volontarbyran.org/utbildning/fanga-engemanget-malmo
Avanmälan efter 14 november faktureras.

En samverkan mellan Volontärbyrån och KC Kompetenscenter.

 

Motivera och behålla frivilliga

Dagens utbildning på  KC Kompetenscenter – Motivera och behålla frivilliga. Utbildningen genomförs av Johan Dahlén Strömberg, Volontärbyrån.

Utbildningen visar hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Vi tittar bland annat på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och vi diskuterar sätt att hantera detta. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ges möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. KC har sedan ett antal år tillbaka ett innehållsrikt och positivt samarbete med Volontärbyrån.

Motivera och behålla frivilliga

En utbildning om hur ni behåller de frivilligas engagemang

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar är du med och bidrar till ett hållbart engagemang i din organisation. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet

 • Volontärens process – Vad händer från att någon visar intresse för engagemang till att de slutar.
 • Engagemang som färskvara – Vilka faktorer hindrar och ökar engagemang?
 • Avslutat engagemang – När och varför avslutar de frivilliga sitt engagemang?
 • Motivationens villkor – Hur kan du som organisation arbeta motivationsstärkande?

Målgrupp: Utbildningen utgår från att du redan idag arbetar med det ideella engagemanget i organisationen. Den passar även för er som vill utbilda fler deltagare i den egna organisationen, exempelvis lokalföreningar.

Anmälan: https://www.volontarbyran.org/utbildning/motivera-och-behalla-frivilliga-1

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.

Arrangeras i samarbete med Volontärbyrån.

Motivera och behålla frivilliga

Detta är utbildningen för dig som vill förstå varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och hitta lösningar för hur ni kan arbeta strategiskt  att hålla engagemanget vid liv. Vi identifierar hinder för engagemang och hur din organisation kan stärka volontärernas motivation. Organisationer som har kunskap om engagemang och motivation bidrar till ett hållbart engagemang för de frivilliga och har en verksamhet som är redo att ta hand om det. Tillsammans reflekterar vi även över relationen mellan engagemang och tid samt dess betydelse för volontärernas engagemang. Utbildningen varvar teoretiska avsnitt med  praktiska övningar och chans till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Ur innehållet

 • Volontärens process
 • Engagemang som färskvara
 • Avsluta engagemang
 • Motivationens villkor

I samarbete med Volontärbyrån.


Målgrupp: Alla – dock max 2 deltagare per organisation
Anmälan: https://bit.ly/2wj1njv