Motivera och behålla frivilliga

En utbildning om hur ni behåller de frivilligas engagemang

Detta är utbildningen för dig som vill förstå hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Under utbildningen identifierar vi hinder för engagemang och hur din organisation kan arbeta med att stärka volontärernas motivation. Vi tittar på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och sätt att hantera detta. Genom kunskap om varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och förståelse för hur motivation fungerar är du med och bidrar till ett hållbart engagemang i din organisation. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ger vi dig möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte.

Ur innehållet

  • Volontärens process – Vad händer från att någon visar intresse för engagemang till att de slutar.
  • Engagemang som färskvara – Vilka faktorer hindrar och ökar engagemang?
  • Avslutat engagemang – När och varför avslutar de frivilliga sitt engagemang?
  • Motivationens villkor – Hur kan du som organisation arbeta motivationsstärkande?

Målgrupp: Utbildningen utgår från att du redan idag arbetar med det ideella engagemanget i organisationen. Den passar även för er som vill utbilda fler deltagare i den egna organisationen, exempelvis lokalföreningar.

Anmälan: https://www.volontarbyran.org/utbildning/motivera-och-behalla-frivilliga-1

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri.

Arrangeras i samarbete med Volontärbyrån.

Motivera och behålla frivilliga

Detta är utbildningen för dig som vill förstå varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och hitta lösningar för hur ni kan arbeta strategiskt  att hålla engagemanget vid liv. Vi identifierar hinder för engagemang och hur din organisation kan stärka volontärernas motivation. Organisationer som har kunskap om engagemang och motivation bidrar till ett hållbart engagemang för de frivilliga och har en verksamhet som är redo att ta hand om det. Tillsammans reflekterar vi även över relationen mellan engagemang och tid samt dess betydelse för volontärernas engagemang. Utbildningen varvar teoretiska avsnitt med  praktiska övningar och chans till erfarenhetsutbyte med övriga deltagare

Ur innehållet

  • Volontärens process
  • Engagemang som färskvara
  • Avsluta engagemang
  • Motivationens villkor

I samarbete med Volontärbyrån.


Målgrupp: Alla – dock max 2 deltagare per organisation
Anmälan: https://bit.ly/2wj1njv