Träff med akademin: pengar eller påverkan?

Om utrymmet för idéburen sektor att agera självständigt som röstbärare och samtidigt vara beroende av offentliga medel.

Tisdag den 2 maj bjuder NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne och Stiftelsen Malmö Ideella Kompetenscenter in till ett seminarium med forskarna Håkan Johansson och Roberto Scaramuzzino från Socialhögskolan vid Lunds universitet. Med utgångspunkt i aktuell forskning kommer samtalet att röra sig kring idéburna organisationers påverkansarbete, och i vilken mån det begränsas av stödet från offentliga organisationer. Idéburen och offentlig sektor behöver samverka för att lösa samhällsutmaningar, men när blir beroendet för stort? Håller idéburna organisationer tillbaka kritik för att inte äventyra sin finansiering? Vi bjuder på forskning, erfarenhetsutbyte, kaffe och macka.

Tid: tisdag 2 maj kl. 8.30-10.00
Plats: NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne, Ledebursgatan 5 (3 trappor, hiss finns), Malmö
Anmälan: senast 26 april på https://simplesignup.se/event/130302