Extratjänst

Information

Extratjänst ger dig som arbetsgivare möjligheten att anställa en person, som är nyanländ eller som varit arbetslös länge och har deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödformen är ej längre i bruk.

Läs mer
Utbildningar

Vi erbjuder handledarutbildning och arbetsgivarutbildning för föreningar, samt introduktionsutbildning för den som anställs.

Läs mer
Frågor och Svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar kring Extratjänst. Här finns det även en nyttig checklista. Framöver kommer det även att finnas lathundar.

Läs mer