Vi bygger en bank av kunskap

Efterfrågan på engagerade och kompetenta personer som kan föreläsa, processleda, utbilda eller på annat sätt vara ett stöd eller en tillgång för organisationer (ideella, offentliga, privata) ökar ständigt.

KC Kompetenscenter utökar nu arbetet med att skapa en bank med personer som kan möta upp denna efterfrågan.

Vi söker därför tips på personer inom olika områden som hjälpa oss. Personerna ska ha en grund och förankring i den idéburna världen och ska kan både kunna utmana och förstärka gällande normer. Via denna länk – https://lnkd.in/g2dgTSxkan du fylla i dina egna uppgifter eller tipsa om någon du vill rekommendera.  Du kan också kontakta Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se.