Linda Attin lämnar styrelsen

Linda Attin har den 25 augusti 2018 på egen begäran lämnat styrelsen i KC Kompetenscenter. Styrelsen tackar Linda för det arbete och den kunskap hon har gett KC Kompetenscenter.