Olle Möller lämnar KC Kompetenscenter

Vid det kommande årsskiftet lämnar Olle Möller sin tjänst som verksamhetschef för KC Kompetenscenter men kommer att fullfölja rollen som projektledare för det pågående DELMOS-projektet.

Olle har varit verksamhetschef sedan KC´s start i maj 2017.