Amanda Stjärnqvist ny TIA-samordnare

Den 1 augusti börjar Amanda Stjärnqvist som ny TIA-samordnare hos KC. Amanda närmast kommer från en tjänst i Skurups kommun.

Amanda efterträder Natasha Wrang som går vidare till en tjänst på JUS, Lund.

Läs mer om TIA

Ansökan öppen: Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Grundläggande kriterier för ansökningar enligt ordinarie utlysning är samverkan mellan flera aktörer, att insatserna är grundade i asylsökandes behov och förutsättningar samt att målgruppens delaktighet beaktats i planeringen av insatser.

Prioriterade områden 2019

    • Samhälls- och arbetsmarknadsorientering
    • Föräldrastödjande insatser
    • Hälsofrämjande insatser (fysisk, mental och social hälsa)

Två utlysningsmodeller under 2019

Inför 2019 har Länsstyrelsen Skåne valt att ha två olika utlysningsmodeller. En ny modell för mindre ansökningar och en modell för våra ordinarie utlysningar (vår och höst). Syftet med att införa ett nytt ansökningsförfarande med maxbelopp 35 000 kronor, är att ge ökad flexibilitet och möjliggöra insatser under en kortare tid. Denna modell har ett förenklat ansökningsförfarande, ansökningar handläggs löpande under året.

1.Ordinarie utlysning av statsbidrag till verksamhet för asylsökande:

Aktuell utlysningsperiod: 15/2–20/3

Tidsperiod
Statsbidrag kan sökas för insatser som löper under max 2 år.

Länsstyrelsen har som ambition att meddela beslut om ärenden senast 31 maj. Ansökningshandlingar och kontaktinfo. Finns på Länsstyrelsens hemsida.

2. Mindre ansökningar på belopp upp till 35 000 kronor:

Öppen ansökan – löpande utlysning
Öppen för ansökningar om kortare insatser från februari – oktober 2019. Ansökningar handläggs löpande under året.

Belopp
Ansökningar på max 35 000 kronor. Budgeten kan innehålla både aktivitetskostnader och lönekostnader/arvode.

Tidsperiod
Insatsen ska ske under 2019

Medel att fördela

Länsstyrelsen Skåne har 8 231 000 kronor att fördela under våren 2019.

Vill du veta mer kan du kontakta TIA-samordnaren för södra Skåne Natasha Wrang, 0763-23 33 40, tia.sodraskane@kckompetenscenter.se

All information finns på www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html

Statsbidrag §37, §37a och TIA

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till informationsmöten och workshop

Under februari månad 2019 utlyser Länsstyrelsen Skåne statsbidragen inom områdena asyl (TIA) och integration (§37 och §37a).

I samband med utlysningen bjuder Länsstyrelsen in kommuner och organisationer till informationsmöte och workshop inom ramen för utlysningarnas inriktningar och prioriteringar.

Vi kommer att ha fyra informationsmöten på fyra olika orter enligt följande:
(samtliga träffar mellan 9-12)

7 februari
Ystad, Tobaksgatan 11, lokal Glemminge

8 februari
Lund, Stora Södergatan 47, lokal Råbandsknopen

14 februari
Helsingborg, Järnvägsgatan 22, lokal filmsalen

15 februari
Kristianstad, Länsstyrelsen Östra Boulevarden 62a 

Anmälan: torgny.angquist@lansstyrelsen.se 
Ange vid anmälan till vilket tillfälle (datum) du anmäler dig

Natasha Wrang – nyanställd TIA-samordnare

Natasha Wrang, Lund, kommer den 1 november att börja arbeta som Delregional Tia-samordnare hos KC med ansvar för södra Skåne.

Natasha kommer närnmast från en tjänst hos Winnet Skåne.

Natasha efterträder Sofie Hartnor som blivit rekryterad till en annan tjänst. Vi tackar Sofie för den tid hon arbetat för oss.

 

Platsannons

Delregional TIA-samordnare 

Malmö Ideella och KC Kompetenscenter arbetar med den delregionala samordningen av tidiga insatser för asylsökande i Malmö respektive södra Skåne i samverkan med Länsstyrelsen Skåne. Samordningens övergripande mål är att verka för att verksamheternas utbud motsvarar deltagarnas behov och att de asylsökande har möjlighet att delta i de aktiviteter som erbjuds.

Vi söker nu dig som kan fungera som Samordnare i detta arbete. bifogas annons

Vi tror att du redan är en del i det aktiva föreningslivet och att du arbetat med föreningsutveckling. Din strategiska förmåga är en viktig del i ditt arbete då du ska förmedla, kommunicera och vara rådgivande. Du kommer inte arbeta operativt med asylsökande utan det gör föreningar och kommunerna. Erfarenhet och kunskap av mångfaldsarbete inom föreningslivet är en viktig kompetens, liksom förståelse för specifika utmaningar i stad och på landsbygd.

Som TIA-samordnare ingår du i ett team tillsammans med TIA-samordnare i andra delar av Skåne och har ett nära samarbete med Integrationsutvecklare vid Länsstyrelsen

Samverkan med samordnare inom NAD (Nätverk Aktivitet Delaktighet) och också en viktig del i arbetet.

Arbetsuppgifter delregional samordnare  – klicka här Arbetsbeskrivning TIA

  • Behov i fokus
  • Främja samverkan och samverkansstrukturer
  • Kunskapsförmedlare

Din tjänst är två st. 50 % tjänster med Malmö Ideella respektive KC Kompetenscenter som huvudmän. Huvudmännen samordnar tjänsterna för smidighet och attraktion.

Tjänsten är en visstidsanställning tom 2019-09-30 med tillträde snarast enligt överenskommelse. Huvudarbetsplatsen är i Malmö men en dag i veckan är placeringen i Ystad/Trelleborg.

Svar med CV och referenser till ansokan@malmoideella.se senast den 31 augusti 2018.

Kontaktpersoner
Anställningsfrågor: Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708-995537, olle.moller@kckompetenscenter.se
Frågor kring TIA och tjänstens innehåll: Mats Brandström, Länsstyrelsen Skåne, 0705-515923, mats.brandstrom@lansstyrelsen.se