Open Your Eyes 2 – 3 oktober 2019

Nu öppnar möjligheten att anmäla sig till hösten Open Your Eyes to Malmö.
Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former.

Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Läs mer …..

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren

Samverkan med Civilförsvaret

KC startar samverkan med Civilförsvaret.

Under 2016 drabbades omkring 5 300 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa skedde 68% i hemmet. En av dem kan vara din familjemedlem, vän eller granne.
Hur många som drabbades i föreningslivet framgår inte av statistiken. Men det är viktigt att ledare, funktionärer, volontärer och andra föreningsverksamma kan medverka till tryggheten ökar i sin verksamhet.

Vet du vad du ska göra om det händer något?

Om du gör något och snabbt, finns det en stor möjlighet att den drabbade klarar sig bra, kanske helt utan skador. Om du gått en kurs i hjärt-lungräddning, kan du tryggt ta hand om och hjälpa en person som fått hjärtstopp tills ambulansen kommer. Under hösten kommer KC att erbjuda 4 kurser i hjärt- och lungräddning (HLR).

Blir gensvaret positivt kommer ytterligare aktiviteter att anordnas. Kursdatumen ligger i Kalendern.  

Motivera och behålla frivilliga

Dagens utbildning på  KC Kompetenscenter – Motivera och behålla frivilliga. Utbildningen genomförs av Johan Dahlén Strömberg, Volontärbyrån.

Utbildningen visar hur din organisation kan arbeta strategiskt med att hålla engagemanget vid liv. Vi tittar bland annat på varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och vi diskuterar sätt att hantera detta. Med hjälp av praktiska verktyg och konkreta metoder ges möjlighet till reflektion och erfarenhetsutbyte. KC har sedan ett antal år tillbaka ett innehållsrikt och positivt samarbete med Volontärbyrån.

Nya vägar till arbete och aktiviteter

Inom ramen för Malmöandan hölls idag en work shop gällande samhällsutmaningen ”Nya vägar till arbete och aktiviter”.

Ett antal organisationer med gedigna erfarenheter utbytte erfarenheter, diskuterade möjligheter, väckte frågor och kläckte idéer. Syftet var bland annat att skapa en plattform för den kommande samverkan med Malmö stad utifrån idéburen ståndpunkt när det gäller nya vägar till arbete och aktivitet.

Det konstaterades att det finns utmaningar, men också att engagemnaget och viljan är stor från idéburen sektor.

 

Mer information: Olle Möller, olle.moller@kckompetenscenter.se.

Hitta ditt eget hjältemod

Har Du hört talas om Hjälteskolan?

HJÄLTESKOLAN vill undersöka begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, genom att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Vi utgår ifrån en positiv syn på verkligheten och jobbar med arketypiska hjältar och vardagshjältar.

HJÄLTESKOLAN syftar till att öka empati och komplexitet i synen på andra människor, genom att se och förstå andra människors likheter och lika värde. Den 25 april 09.00 – 12.00 har Du chansen att hitta Ditt egeet hjältemod. Ta den!

Läs mer och anmälan.

Hjälteskolan – “Bli hjälten i ditt eget epos”

 

Webinarium Europa för medborgarna

Den 1 september är det deadline för att söka bidrag för vänortssamarbete, nätverksprojekt och projekt för det civila samhället inom EU-programmet Europa för medborgarna. Inför detta ordnar MUCF ett webinarium den 13 maj.

Webinariet är ett webbaserat seminarium som riktar sig till dig inom en organisation eller en kommun som är intresserad av att veta mer om vad det innebär söka och driva ett projekt inom programmet. Det är värdefullt även för dig som är på väg att lämna in en ansökan. Vi presenterar möjligheterna med programmet, förutsättningar för att söka de olika bidragen och svarar på era frågor.

Datum: måndag den 13 maj
Tid: kl. 13:30 – 14:30
Anmälan görs på följande länk: https://www2.mucf.se/crs/Registration.do?confId=855

Sista anmälningsdag är fredagen den 10 maj kl. 12.00.

Läs gärna mer om Europa för medborgarna – https://www.mucf.se/europa-medborgarna

 

Sprid gärna inbjudan i era nätverk till de som kan tänkas vara intresserade!

Många nya kontakter och samtal på Open Your Eyes

Open Your Eyes to Malmö arrangerades den 12 februari 2019 på Malmö universitet.

26 ideella organisationer deltog och mötte studenter och andra som passerade igenom utställningsborden i Niagara.

414 ”organiserade” samtal ägde rum och 87 nya kontakter etablerades mellan studenter och organisationer. Samtal och kontakter som inte ägt rum om inte Open Your Eyes arrangerat!

Vi kommer tillbaka den 18 – 19 september 2019!

Ansökan öppen: Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Grundläggande kriterier för ansökningar enligt ordinarie utlysning är samverkan mellan flera aktörer, att insatserna är grundade i asylsökandes behov och förutsättningar samt att målgruppens delaktighet beaktats i planeringen av insatser.

Prioriterade områden 2019

    • Samhälls- och arbetsmarknadsorientering
    • Föräldrastödjande insatser
    • Hälsofrämjande insatser (fysisk, mental och social hälsa)

Två utlysningsmodeller under 2019

Inför 2019 har Länsstyrelsen Skåne valt att ha två olika utlysningsmodeller. En ny modell för mindre ansökningar och en modell för våra ordinarie utlysningar (vår och höst). Syftet med att införa ett nytt ansökningsförfarande med maxbelopp 35 000 kronor, är att ge ökad flexibilitet och möjliggöra insatser under en kortare tid. Denna modell har ett förenklat ansökningsförfarande, ansökningar handläggs löpande under året.

1.Ordinarie utlysning av statsbidrag till verksamhet för asylsökande:

Aktuell utlysningsperiod: 15/2–20/3

Tidsperiod
Statsbidrag kan sökas för insatser som löper under max 2 år.

Länsstyrelsen har som ambition att meddela beslut om ärenden senast 31 maj. Ansökningshandlingar och kontaktinfo. Finns på Länsstyrelsens hemsida.

2. Mindre ansökningar på belopp upp till 35 000 kronor:

Öppen ansökan – löpande utlysning
Öppen för ansökningar om kortare insatser från februari – oktober 2019. Ansökningar handläggs löpande under året.

Belopp
Ansökningar på max 35 000 kronor. Budgeten kan innehålla både aktivitetskostnader och lönekostnader/arvode.

Tidsperiod
Insatsen ska ske under 2019

Medel att fördela

Länsstyrelsen Skåne har 8 231 000 kronor att fördela under våren 2019.

Vill du veta mer kan du kontakta TIA-samordnaren för södra Skåne Natasha Wrang, 0763-23 33 40, tia.sodraskane@kckompetenscenter.se

All information finns på www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html

Statsbidrag §37, §37a och TIA

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till informationsmöten och workshop

Under februari månad 2019 utlyser Länsstyrelsen Skåne statsbidragen inom områdena asyl (TIA) och integration (§37 och §37a).

I samband med utlysningen bjuder Länsstyrelsen in kommuner och organisationer till informationsmöte och workshop inom ramen för utlysningarnas inriktningar och prioriteringar.

Vi kommer att ha fyra informationsmöten på fyra olika orter enligt följande:
(samtliga träffar mellan 9-12)

7 februari
Ystad, Tobaksgatan 11, lokal Glemminge

8 februari
Lund, Stora Södergatan 47, lokal Råbandsknopen

14 februari
Helsingborg, Järnvägsgatan 22, lokal filmsalen

15 februari
Kristianstad, Länsstyrelsen Östra Boulevarden 62a 

Anmälan: torgny.angquist@lansstyrelsen.se 
Ange vid anmälan till vilket tillfälle (datum) du anmäler dig