Bevaka vad som sägs om dig och använd i din kommunikation

Nytt spännande seminarium i samverkan med Notified!

Varför är det så viktigt att veta vad andra säger om dig, ditt varumärke eller dina konkurrenter? Vi visar och berättar hur man genom att söka, bevaka och mäta undviker att missa viktiga konversationer som kan leda till uteblivna intäktsmöjligheter eller kostsam krishantering. Genom att använda befintliga och pågående konversationer kan ni även påverka beslutsfattare med effektiva PR-aktiviteter.

Läs mer ……

Processledning i Borås

Olle Möller, verksamhetschef Kompetenscenter, var den 31 oktober och 1 november processledare när Borås stad bjudit in föreningslivet till 2 dialogmöten rörande förändringar/uppdateringar av stadens bidragregler.

Under första kvällen var det drygt 30 företrädare för idrottsföreningar som deltog i engagerade och spännande diskussioner.

Kväll nummer 2, när övrigt föreningsliv var inbjudet, deltog nästan 100 personer.

Syftet var att samla in föreningarnas tankar och synpunkter för att med detta som grund skapa ett konkret förslag som föreningarna i februari 2019 ska diskutera och lämna synpunkter på.

 

Bidragsdiskussioner i Borås. Plats. Borås Arena.

Konflikthanteringskursen hett efterfrågad

Efter att höstens första kurs i Konflikthantering blev fullboka på mindre än ett dygn beslöt vi tillsammans med Malmö mot Diskriminering att bjuda in till ytterligare en kurs.

Det tog ungefär lika lång tid för denna kurs att bli fulltecknad! Detta är naturligtvis glädjande för oss men inte så kul för de som inte kommer med.
I planeringen för 2019 kommer vi därför att lägga in nya kurser.

 

Natasha Wrang – nyanställd TIA-samordnare

Natasha Wrang, Lund, kommer den 1 november att börja arbeta som Delregional Tia-samordnare hos KC med ansvar för södra Skåne.

Natasha kommer närnmast från en tjänst hos Winnet Skåne.

Natasha efterträder Sofie Hartnor som blivit rekryterad till en annan tjänst. Vi tackar Sofie för den tid hon arbetat för oss.

 

Ira Gyllingberg – ny styrelseledamot i KC Kompetenscenter

Ira Gyllingberg, Malmö, har utsetts till ny styrelseledamot i KC Kompetenscenter.
Ira är ordförande i HISO (Handikappidrottens Samarbetsorganisation) där hon till vardags även arbetar som verksamhetsutvecklingschef.
Ira är utbildad pyskoterapeut, Lic kostrådgivare/PT, beroendespecialist och från första början medicinsk journalist.
Hon brinner för föreningslivet, tror på den mänskliga kraften och att alla ska ha samma möjligheter.
Ira tränar/tävlar aktivt på elitidrottsnivå i Womans Physic.

Ira som tillträder omgående hälsas varmt välkommen.

Radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken

Idag arrangerade KC Kompentenscenter sitt första seminarium i egen regi. Felix Unogwo, Anna Valsaamidis och Salahuddin Barakat från Safe Space Malmö föreläste om Radikalisering, våldsbejakande extremism och dess tidiga tecken.

Ämnet är ju väldigt aktuellt och presenterades på ett engagerat och kunnigt sätt.

Föreläsningen kommer att upprepas den 2 oktober för att sedan följas upp med en fördjupning i november. Datum meddelas senare.

Linda Attin lämnar styrelsen

Linda Attin har den 25 augusti 2018 på egen begäran lämnat styrelsen i KC Kompetenscenter. Styrelsen tackar Linda för det arbete och den kunskap hon har gett KC Kompetenscenter.

Ny kurs tillsammans med Volontärbyrån

Den 26 september är det åter dags för Volontärbyrån att hålla en utbildning hos oss.

Detta är utbildningen för dig som vill förstå varför de frivilliga avslutar sitt engagemang och hitta lösningar för hur ni kan arbeta strategiskt  att hålla engagemanget vid liv. Vi identifierar hinder för engagemang och hur din organisation kan stärka volontärernas motivation. Organisationer som har kunskap om engagemang och motivation bidrar till ett hållbart engagemang för de frivilliga och har en verksamhet som är redo att ta hand om det.

Läs mer här

Platsannons

Delregional TIA-samordnare 

Malmö Ideella och KC Kompetenscenter arbetar med den delregionala samordningen av tidiga insatser för asylsökande i Malmö respektive södra Skåne i samverkan med Länsstyrelsen Skåne. Samordningens övergripande mål är att verka för att verksamheternas utbud motsvarar deltagarnas behov och att de asylsökande har möjlighet att delta i de aktiviteter som erbjuds.

Vi söker nu dig som kan fungera som Samordnare i detta arbete. bifogas annons

Vi tror att du redan är en del i det aktiva föreningslivet och att du arbetat med föreningsutveckling. Din strategiska förmåga är en viktig del i ditt arbete då du ska förmedla, kommunicera och vara rådgivande. Du kommer inte arbeta operativt med asylsökande utan det gör föreningar och kommunerna. Erfarenhet och kunskap av mångfaldsarbete inom föreningslivet är en viktig kompetens, liksom förståelse för specifika utmaningar i stad och på landsbygd.

Som TIA-samordnare ingår du i ett team tillsammans med TIA-samordnare i andra delar av Skåne och har ett nära samarbete med Integrationsutvecklare vid Länsstyrelsen

Samverkan med samordnare inom NAD (Nätverk Aktivitet Delaktighet) och också en viktig del i arbetet.

Arbetsuppgifter delregional samordnare  – klicka här Arbetsbeskrivning TIA

  • Behov i fokus
  • Främja samverkan och samverkansstrukturer
  • Kunskapsförmedlare

Din tjänst är två st. 50 % tjänster med Malmö Ideella respektive KC Kompetenscenter som huvudmän. Huvudmännen samordnar tjänsterna för smidighet och attraktion.

Tjänsten är en visstidsanställning tom 2019-09-30 med tillträde snarast enligt överenskommelse. Huvudarbetsplatsen är i Malmö men en dag i veckan är placeringen i Ystad/Trelleborg.

Svar med CV och referenser till ansokan@malmoideella.se senast den 31 augusti 2018.

Kontaktpersoner
Anställningsfrågor: Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708-995537, olle.moller@kckompetenscenter.se
Frågor kring TIA och tjänstens innehåll: Mats Brandström, Länsstyrelsen Skåne, 0705-515923, mats.brandstrom@lansstyrelsen.se

Sofie Hartnor ny TIA-samordnare

Från och med den 1 juli kommer Sofie Hartnor att arbeta halvtid i KC.
Sofie huvuduppgift är att som delregional TIA-samordnare arbeta med samverkansavtalet med Länsstyrelsen i Skåne rörande tidiga insatser för asylsökanden. Läs gärna mer här
Vi hälsar Sofie välkommen till en spännande tjänst.