100 personer hos KC

I dag avhöll BID Sofielund ett stort seminarium i lokalerna på Nobelvägen 21.

Drygt 100 personer från Malmö och Göteborg stad tillsammans med fastighetsägare, polis, politiker, Malmö universitet hade en heldag med BID’s framgångsrika arbete i centrum.

 

Open Your Eyes februari 2020

Årets första Open Your Eyes äger rum den 26 februari 2020 på Niagara, Malmö universitet.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former.

Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren.

Du hittar mer info här.

Jeanette Berga ny medarbetare

Från och med den 1 november 2019 arbetar Jeanette Berga som verksamhetsutvecklare på KC Kompetenscenter. Hon kommer från en tjänst hos Winnet Malmö.

Jeanette, som nu arbetar 50%, arbetar initialt främst med att utveckla café-, konferens- och mötesverksamheten.

 

Dags att boka årsmöte 2020

Föreningens årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Så varför inte göra något lite extra av det och boka en lokal med förtäring till ett förmånligt pris.

Vi på KC Kompetenscenter är till för er. Vi arbetar för att öka den idéburna sektorn möjligheter att möta dagens och framtidens utmaningar. Därför är det bland annat viktigt för oss att Ni vet att vi kan erbjuda lokaler som kan hyras för olika möten och arrangemang.

Tveka inte att boka redan idag!

Om ni har frågor hör av er till:

Jeanette
Mobil tfn: 0722- 194992
bokning@kckompetenscenter.se

 

Avstamp för Nya vägar till arbete och aktivitet

Den 9 december samlades representanter för den idéburna sektorn och arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) i Malmö stad till det första gemensamma mötet inom Malmöandans definierade utmaning – Nya vägar till arbete och aktivitet.

Mötet ägde rum på Nobelvägen 21 och samlade 6 tjänstepersoner från ASF och 30 föreningsledare.

Från den idéburna sidan deltog en spännande variation av organisationer, många väletablerade erfarna föreningar som arbetat inom området under många år. Men också föreningar som är  beredda att stiga in och ta del av nya tankar och idéer som kan främja verksamheten till medborgarnas bästa.

Under eftermiddagen lades stor vikt vid att skapa en gemensam bild av utmaningen men framförallt att lära känna varandra i ett nytt sammanhang. Här träffades man inte för att diskutera pengar och finansiering utan för att prata förväntningar och idéer.

Allt skedde i ett öppet och tillåtande klimat som bådar gott för den fortsatta samverkan.

Nästa gemensamma träff kommer att ske i februari 2020 men innan dess kommer information och reflektioner att utbytas.

Minnesanteckningar och underlag kommer löpande att presenteras, bland annat här på KC:s hemsida.

Till sist är det viktigt att understryka att intresserade organisationer alltid komma tillkomma och delta i den fortsatta samverkan. Det är “bara” att kontakta Olle Möller.

Open Your Eyes to Malmö

Två intensiva dagar har nu avslutats.

Open Your Eyes to Malmö, mässan där studenter och föreningar, förvaltningar och organisationer  möts, har genomförts på Malmö universitet.

1 371 samtal som ledde till 304 nya kontaktskapande aktiviteter har registrerats under de 2 dagarna. Kontakter som ger nya ledare, deltagare, volontärer till föreningarna. Kontakter som ger studenterna nya nätverk och verksamheter som i längden säker ger bättre studieresultat, nya nätverk och större välbefinnande.

KC Kompetenscenter har hållit samman arrangemanget tillsammans med Studenthälsan, Studentkåren, Malmö Ideella och MISO. Även Malmö stad har stöttat arrangemanget.

Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Regeringen har blivit klar med utredningen om demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer.

Den 2 oktober besöker huvudsekreteraren Daniel Lindvall Malmö. Vi har fått möjligheten till ett samtal med Daniel Lindvall om Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Föredrag och dialog om demokrativillkoren
Huvudsekreteraren Daniel Lindvall gör en unik föredragning till civilsamhället ca 45 minuter. Därefter ca 45 min dialogsamtal om demokrativillkor.

Plats: Nobelvägen 21, Malmö

Läs mer och anmälan: till kalendern

Ett arrangemang av SENSUS – Malmö stad – MISO – Malmö Ideella – Malmöandan – KC Kompetenscenter

Träff med akademin: Hur mår migranter i Skåne och hur vet vi det?

Ett samtal kring metod, hälsa, forskningens roll och resultat från MILSA-studier.

 

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne och KC Kompetenscenter bjuder in till en ny Träff med akademin där vi får ta del av dessa nya rapporter och även föra dialog med forskarna kring utmaningar, metod, och forskningens roll i arbetet med integration generellt. Vilka speciella utmaningar finns med att forska kring just flyktingar? Vad ser forskarna som framtida forskningsfält? Vad för typ av kunskap efterfrågas av idéburna organisationer?

 

Med på träffen är Slobodan Zdravkovic och Peter Gladoić Håkansson, båda forskare vid Malmö Universitet.

 

När: 08.30 – 10.00 den 14 oktober

 

Läs mer och anmäl dig genom att gå in i vår kalender på aktuellt arrangemang.