KC Malmö har idag gjort sin första rekrytering

Från och med den 1 oktober kommer Pernilla Röjner att arbeta halvtid i KC Malmö.
Pernillas huvuduppgift är att som utbildningssamordnare arbeta med samverkansavtalet med MIP Malmö och Arbetsförmedlingen Skåne rörande Extratjänster.
Pernilla kommer från en tjänst hos Aktiv Ungdom där hon fortsatt ska arbeta halvtid.
Vi hälsar Pernilla välkommen till en spännande tjänst.

Vi gör det tillsammans – projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning

MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation) och KC Malmö (Stiftelsen Malmö Ideella Kompetenscenter) har idag  fått klart med ett unikt projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Projektet kommer att pågå under hela 2018 och syftar till att ta fram kompetenshöjande insatser för föreningar som ska anställa med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.

Dessutom ingår introduktionsutbildning för de som ska bli anställda inom ramen på satsningen på Extratjänster. Denna utbildningen syftar till att ge anställda via Extratjänster förutsättningar och förståelse om vad som förväntas när man jobbar inom föreningslivet.

Förutsättningarna för utbildningar och Extratjänster återkommer vi med inom kort.

Ytterligare information:
MIP – Ivar Scotte, 0708-778272
KC Malmö – Olle Möller, 0708-995537