Livestream: Att anställa asylsökande och arbete under asyltiden

Imorgon, tisdagen den 29 januari 9.00 – 12.00 direktsänds en tematräff om att anställa asylsökande och arbete under asyltiden via Nätverket – Idéburen sektor Skånes Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCjikUYQDv79YP2FJnhs6UEQ

Träffen arrangeras av samordnarna för tidiga insatser för asylsökande (TIA) i Skåne. Bland annat kommer vi ta upp vad som är viktigt att tänka på gällande ersättningen från Migrationsverket, vad som krävs för att få undantag från arbetstillstånd (AT-UND) och vad som gäller när personer utan personnummer behöver öppna ett bankkonto. På plats finns Migrationsverket, Skatteverket och Svenska Bankförening. Ställ era frågor redan nu på https://padlet.com/TIAMalmo/Arbete.

Näthatshjälpen för att hantera hat och hot på internet

KC Kompetenscenter bjuder tillsammans med Make Equal in till en fortbildning i hat och hot på nätet med efterföljande workshop.

Sara Sjölander kommer presentera plattformen Näthatshjälpen, föreläsa kort om hat och hot på internet som ett demokratisk problem, samt handleda en workshop för att stödja er i att ta fram policys och påbörja eller förbättra era handlingsplaner.

Vi vända oss till alla, men tror framförallt att detta tillfälle är till störst nytta för er som är engagerade eller arbetar inom civilsamhället och rekommenderar att två eller fler från organisationen eller föreningen deltar. 

Work shopen arrangeras vid två fristående tillfällen, 4 mars kl. 18.00 – 21.00 samt 5 mars kl. 09.00 – 12.00. Båda gångerna på Nobelvägen 21, Malmö.

Mer info och hur ni anmäler er hittar du på aktuellt datum i vår kalender, www.kckompetenscenter.se/events/

Informationsmöte om EU-finansiering med fokus demokratisk delaktighet och engagemang

KC Kompetenscenter bjuder härmed in till ett informationsmöte med fokus på projekt för det civila samhället den 11 februari kl. 13.00 – 15.00 i Malmö.

Under mötet kommer Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) presentera EU-programmet Europa för Medborgarna som under 2019 bland annat har en utlysning av medel för projekt för det civila samhället som stänger den 1 september. Under mötet kommer även Malmö Museer att dela med sig av sina erfarenheter som ansökare och genomförare av projekt inom Europa för Medborgarna.

Målgruppen för programmet är organisationer utan vinstsyfte i det civila samhället och utbildnings-, kultur- och forskningsorganisationer. Även kommuner och regionala myndigheter kan delta som projektpartner, men inte som sökande organisation

Läs mer.

Pernilla Röjner lämnar KC

Vid årsskiftet lämnade Pernilla Röjner tjänsten som utbildningssamordnare hos KC. Tjänsten var kopplad till projektet “Vi gör det tillsammans” där Pernilla på ett förtjänstfullt sätt höll samman detta tillsammans med Arbetsförmedlingens kontaktperson.

Pernilla lämnar ett stort hål efter sig när hon nu letar nya utmaningar. Till KC är hon alltid välkommen tillbaka.

Pernilla fortsätter dock sitt styrelseuppdrag i KC.

Extratjänster upphör

Som de flesta redan vet är Arbetsförmedlingens stödform Extratjänster avslutat med, i princip, omedelbar verkan, avslutat.

Detta får konsekvenser för KC:s fortsatta arbete inom ramen för denna verksamhet. Projektet “Vi gör det tillsammans” har varit mycket framgångsrikt. Cirka 100 personer har under 2018 fått anställning i Malmös föreningsliv med stöd av satsningen på Extratjänster! Tänk vilken resurstillgång detta har inneburit (och innebär) för det ideella arbetet. Men tänk också på vad det har inneburit för de individer som getts tillfälle till ett arbete, till ett insteg (eller återkomst till) på arbetsmarknaden.

Nu blir det inget nytt/fortsatt projekt inom ramen detta. Vi har emellertid visat vår duglighet att mobilisera/utbilda föreningar och individer.
Vi står alltid beredda att göra en insats för den idéburna sektorn och medverka till att lösa samhällets utmaningar inom reamen för vår kompetens.

De erfarenheter och kunskaper som vi förvärvat under arbetet kommer vi att omsätta i andra aktiviteter framöver.  Bara vänta och se!

Anmälan till Open Your Eyes den 12 februari 2019 är nu öppen

Nu öppnas anmälan inför Open Your Eyes i februari.

Open Your Eyes är föreningsmässan som ger föreningslivet i Malmö möjlighet att skapa många och nya kontakter med studenter som söker föreningar som matchar deras intressen och engagemnag. Vid mässan i september knöts drygt 250 kontakter och över 1 000 samtal genomfördes mellan studenter och utställande föreningar.

Läs mer och anmäl er förening här

Evenemanget finns även på Facebook – sprid och dela gärna.

Halvdagsseminarium till Arbetsförmedlingen

I dag invigde Arbetsförmedlingen i Malmö sina nya lokaler i det gamla konserthuset. Fräcka, moderna och utmanande!KC och Malmö Ideella gav Arbetsförmedlingen Malmö ett halvdagsseminarium med ideell prägel för 50 personer i inflyttningspresent.Aleksandra Garbeska, AF, tog emot gåvan av Olle Möller.

En bild som visar person, byggnad, inomhus Automatiskt genererad beskrivning

Open Your Eyes 2019

Open Your Eyes to Malmö äger rum på Niagara, Malmö universitet – den 12 februari 2019.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former.

Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren.

Information om anmälan och annan praktisk information kommer inom kort att finnas på hemsidan samt skickas ut till föreningarna.

Läs om Open Your Eyes semtember 2018.

 

Hjälteskolan – ”Bli hjälten i ditt eget epos”

En ny och spännande work shop – Hjälteskolan – ”Bli hjälten i ditt eget epos”

HJÄLTESKOLAN vill undersöka begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, genom att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Vi utgår ifrån en positiv syn på verkligheten och jobbar med arketypiska hjältar och vardagshjältar.

HJÄLTESKOLAN syftar till att öka empati och komplexitet i synen på andra människor, genom att se och förstå andra människors likheter och lika värde.

Läs mer och anmälan.

1 095 samtal och 255 kontakter

Open Your Eyes 2018 är slutförd och utvärderad.
Mässan, som har som syfte att föra samman föreningsliv, Malmö stad och studenter, arrangerades den 19 – 20 september.
Sammanlagt 45 föreningar ställde ut på Orkanen resp. Niagara.

Under båda dagarna passerade ett stort antal studenter genom utställningen. 1 095 samtal mellan utställare och studenter rapporterades in. Av dessa samtal ledde 255 till att utställarna fick kontaktuppgifter till enskilda studenter.

Några utställare visade praktiskt upp delar av sin verksamhet under dagen på Niagara.

Förutom själva mässan erbjöds utställarna ett seminarium med temat Nätverkande efter mässans slut.

Utvärderingen av Open Your Eyes (kan läsas här) visar på många positiva reaktioner, men också förbättringsområden inför framtiden.

Open Your Eyes återkommer i februari (1 dag) respektive september (2 dagar) 2019. De exakta dagarna kommuniceras inom kort här och i sociala medier.