Hitta ditt eget hjältemod

Har Du hört talas om Hjälteskolan?

HJÄLTESKOLAN vill undersöka begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, genom att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Vi utgår ifrån en positiv syn på verkligheten och jobbar med arketypiska hjältar och vardagshjältar.

HJÄLTESKOLAN syftar till att öka empati och komplexitet i synen på andra människor, genom att se och förstå andra människors likheter och lika värde. Den 25 april 09.00 – 12.00 har Du chansen att hitta Ditt egeet hjältemod. Ta den!

Läs mer och anmälan.

Hjälteskolan – “Bli hjälten i ditt eget epos”

 

Webinarium Europa för medborgarna

Den 1 september är det deadline för att söka bidrag för vänortssamarbete, nätverksprojekt och projekt för det civila samhället inom EU-programmet Europa för medborgarna. Inför detta ordnar MUCF ett webinarium den 13 maj.

Webinariet är ett webbaserat seminarium som riktar sig till dig inom en organisation eller en kommun som är intresserad av att veta mer om vad det innebär söka och driva ett projekt inom programmet. Det är värdefullt även för dig som är på väg att lämna in en ansökan. Vi presenterar möjligheterna med programmet, förutsättningar för att söka de olika bidragen och svarar på era frågor.

Datum: måndag den 13 maj
Tid: kl. 13:30 – 14:30
Anmälan görs på följande länk: https://www2.mucf.se/crs/Registration.do?confId=855

Sista anmälningsdag är fredagen den 10 maj kl. 12.00.

Läs gärna mer om Europa för medborgarna – https://www.mucf.se/europa-medborgarna

 

Sprid gärna inbjudan i era nätverk till de som kan tänkas vara intresserade!

Många nya kontakter och samtal på Open Your Eyes

Open Your Eyes to Malmö arrangerades den 12 februari 2019 på Malmö universitet.

26 ideella organisationer deltog och mötte studenter och andra som passerade igenom utställningsborden i Niagara.

414 ”organiserade” samtal ägde rum och 87 nya kontakter etablerades mellan studenter och organisationer. Samtal och kontakter som inte ägt rum om inte Open Your Eyes arrangerat!

Vi kommer tillbaka den 18 – 19 september 2019!

Ansökan öppen: Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Grundläggande kriterier för ansökningar enligt ordinarie utlysning är samverkan mellan flera aktörer, att insatserna är grundade i asylsökandes behov och förutsättningar samt att målgruppens delaktighet beaktats i planeringen av insatser.

Prioriterade områden 2019

    • Samhälls- och arbetsmarknadsorientering
    • Föräldrastödjande insatser
    • Hälsofrämjande insatser (fysisk, mental och social hälsa)

Två utlysningsmodeller under 2019

Inför 2019 har Länsstyrelsen Skåne valt att ha två olika utlysningsmodeller. En ny modell för mindre ansökningar och en modell för våra ordinarie utlysningar (vår och höst). Syftet med att införa ett nytt ansökningsförfarande med maxbelopp 35 000 kronor, är att ge ökad flexibilitet och möjliggöra insatser under en kortare tid. Denna modell har ett förenklat ansökningsförfarande, ansökningar handläggs löpande under året.

1.Ordinarie utlysning av statsbidrag till verksamhet för asylsökande:

Aktuell utlysningsperiod: 15/2–20/3

Tidsperiod
Statsbidrag kan sökas för insatser som löper under max 2 år.

Länsstyrelsen har som ambition att meddela beslut om ärenden senast 31 maj. Ansökningshandlingar och kontaktinfo. Finns på Länsstyrelsens hemsida.

2. Mindre ansökningar på belopp upp till 35 000 kronor:

Öppen ansökan – löpande utlysning
Öppen för ansökningar om kortare insatser från februari – oktober 2019. Ansökningar handläggs löpande under året.

Belopp
Ansökningar på max 35 000 kronor. Budgeten kan innehålla både aktivitetskostnader och lönekostnader/arvode.

Tidsperiod
Insatsen ska ske under 2019

Medel att fördela

Länsstyrelsen Skåne har 8 231 000 kronor att fördela under våren 2019.

Vill du veta mer kan du kontakta TIA-samordnaren för södra Skåne Natasha Wrang, 0763-23 33 40, tia.sodraskane@kckompetenscenter.se

All information finns på www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html

Statsbidrag §37, §37a och TIA

Länsstyrelsen Skåne bjuder in till informationsmöten och workshop

Under februari månad 2019 utlyser Länsstyrelsen Skåne statsbidragen inom områdena asyl (TIA) och integration (§37 och §37a).

I samband med utlysningen bjuder Länsstyrelsen in kommuner och organisationer till informationsmöte och workshop inom ramen för utlysningarnas inriktningar och prioriteringar.

Vi kommer att ha fyra informationsmöten på fyra olika orter enligt följande:
(samtliga träffar mellan 9-12)

7 februari
Ystad, Tobaksgatan 11, lokal Glemminge

8 februari
Lund, Stora Södergatan 47, lokal Råbandsknopen

14 februari
Helsingborg, Järnvägsgatan 22, lokal filmsalen

15 februari
Kristianstad, Länsstyrelsen Östra Boulevarden 62a 

Anmälan: torgny.angquist@lansstyrelsen.se 
Ange vid anmälan till vilket tillfälle (datum) du anmäler dig

Livestream: Att anställa asylsökande och arbete under asyltiden

Imorgon, tisdagen den 29 januari 9.00 – 12.00 direktsänds en tematräff om att anställa asylsökande och arbete under asyltiden via Nätverket – Idéburen sektor Skånes Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCjikUYQDv79YP2FJnhs6UEQ

Träffen arrangeras av samordnarna för tidiga insatser för asylsökande (TIA) i Skåne. Bland annat kommer vi ta upp vad som är viktigt att tänka på gällande ersättningen från Migrationsverket, vad som krävs för att få undantag från arbetstillstånd (AT-UND) och vad som gäller när personer utan personnummer behöver öppna ett bankkonto. På plats finns Migrationsverket, Skatteverket och Svenska Bankförening. Ställ era frågor redan nu på https://padlet.com/TIAMalmo/Arbete.

Näthatshjälpen för att hantera hat och hot på internet

KC Kompetenscenter bjuder tillsammans med Make Equal in till en fortbildning i hat och hot på nätet med efterföljande workshop.

Sara Sjölander kommer presentera plattformen Näthatshjälpen, föreläsa kort om hat och hot på internet som ett demokratisk problem, samt handleda en workshop för att stödja er i att ta fram policys och påbörja eller förbättra era handlingsplaner.

Vi vända oss till alla, men tror framförallt att detta tillfälle är till störst nytta för er som är engagerade eller arbetar inom civilsamhället och rekommenderar att två eller fler från organisationen eller föreningen deltar. 

Work shopen arrangeras vid två fristående tillfällen, 4 mars kl. 18.00 – 21.00 samt 5 mars kl. 09.00 – 12.00. Båda gångerna på Nobelvägen 21, Malmö.

Mer info och hur ni anmäler er hittar du på aktuellt datum i vår kalender, www.kckompetenscenter.se/events/

Informationsmöte om EU-finansiering med fokus demokratisk delaktighet och engagemang

KC Kompetenscenter bjuder härmed in till ett informationsmöte med fokus på projekt för det civila samhället den 11 februari kl. 13.00 – 15.00 i Malmö.

Under mötet kommer Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF) presentera EU-programmet Europa för Medborgarna som under 2019 bland annat har en utlysning av medel för projekt för det civila samhället som stänger den 1 september. Under mötet kommer även Malmö Museer att dela med sig av sina erfarenheter som ansökare och genomförare av projekt inom Europa för Medborgarna.

Målgruppen för programmet är organisationer utan vinstsyfte i det civila samhället och utbildnings-, kultur- och forskningsorganisationer. Även kommuner och regionala myndigheter kan delta som projektpartner, men inte som sökande organisation

Läs mer.

Pernilla Röjner lämnar KC

Vid årsskiftet lämnade Pernilla Röjner tjänsten som utbildningssamordnare hos KC. Tjänsten var kopplad till projektet “Vi gör det tillsammans” där Pernilla på ett förtjänstfullt sätt höll samman detta tillsammans med Arbetsförmedlingens kontaktperson.

Pernilla lämnar ett stort hål efter sig när hon nu letar nya utmaningar. Till KC är hon alltid välkommen tillbaka.

Pernilla fortsätter dock sitt styrelseuppdrag i KC.