Extratjänster upphör

Som de flesta redan vet är Arbetsförmedlingens stödform Extratjänster avslutat med, i princip, omedelbar verkan, avslutat.

Detta får konsekvenser för KC:s fortsatta arbete inom ramen för denna verksamhet. Projektet “Vi gör det tillsammans” har varit mycket framgångsrikt. Cirka 100 personer har under 2018 fått anställning i Malmös föreningsliv med stöd av satsningen på Extratjänster! Tänk vilken resurstillgång detta har inneburit (och innebär) för det ideella arbetet. Men tänk också på vad det har inneburit för de individer som getts tillfälle till ett arbete, till ett insteg (eller återkomst till) på arbetsmarknaden.

Nu blir det inget nytt/fortsatt projekt inom ramen detta. Vi har emellertid visat vår duglighet att mobilisera/utbilda föreningar och individer.
Vi står alltid beredda att göra en insats för den idéburna sektorn och medverka till att lösa samhällets utmaningar inom reamen för vår kompetens.

De erfarenheter och kunskaper som vi förvärvat under arbetet kommer vi att omsätta i andra aktiviteter framöver.  Bara vänta och se!

Anmälan till Open Your Eyes den 12 februari 2019 är nu öppen

Nu öppnas anmälan inför Open Your Eyes i februari.

Open Your Eyes är föreningsmässan som ger föreningslivet i Malmö möjlighet att skapa många och nya kontakter med studenter som söker föreningar som matchar deras intressen och engagemnag. Vid mässan i september knöts drygt 250 kontakter och över 1 000 samtal genomfördes mellan studenter och utställande föreningar.

Läs mer och anmäl er förening här

Evenemanget finns även på Facebook – sprid och dela gärna.

Halvdagsseminarium till Arbetsförmedlingen

I dag invigde Arbetsförmedlingen i Malmö sina nya lokaler i det gamla konserthuset. Fräcka, moderna och utmanande!KC och Malmö Ideella gav Arbetsförmedlingen Malmö ett halvdagsseminarium med ideell prägel för 50 personer i inflyttningspresent.Aleksandra Garbeska, AF, tog emot gåvan av Olle Möller.

En bild som visar person, byggnad, inomhus Automatiskt genererad beskrivning

Open Your Eyes 2019

Open Your Eyes to Malmö äger rum på Niagara, Malmö universitet – den 12 februari 2019.

Open Your Eyes ger föreningsliv och studenter en unik möjlighet att möta och hitta varandra under enkla och direkta former.

Open Your Eyes vänder sig till både internationella och svenska studenter samt andra intresserade.

Föreningsmässan samordnas av KC Kompetenscenter i samverkan med Malmö universitet, Malmö Ideella, MISO, Studenthälsan och Studentkåren.

Information om anmälan och annan praktisk information kommer inom kort att finnas på hemsidan samt skickas ut till föreningarna.

Läs om Open Your Eyes semtember 2018.

 

Hjälteskolan – ”Bli hjälten i ditt eget epos”

En ny och spännande work shop – Hjälteskolan – ”Bli hjälten i ditt eget epos”

HJÄLTESKOLAN vill undersöka begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, genom att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Vi utgår ifrån en positiv syn på verkligheten och jobbar med arketypiska hjältar och vardagshjältar.

HJÄLTESKOLAN syftar till att öka empati och komplexitet i synen på andra människor, genom att se och förstå andra människors likheter och lika värde.

Läs mer och anmälan.

1 095 samtal och 255 kontakter

Open Your Eyes 2018 är slutförd och utvärderad.
Mässan, som har som syfte att föra samman föreningsliv, Malmö stad och studenter, arrangerades den 19 – 20 september.
Sammanlagt 45 föreningar ställde ut på Orkanen resp. Niagara.

Under båda dagarna passerade ett stort antal studenter genom utställningen. 1 095 samtal mellan utställare och studenter rapporterades in. Av dessa samtal ledde 255 till att utställarna fick kontaktuppgifter till enskilda studenter.

Några utställare visade praktiskt upp delar av sin verksamhet under dagen på Niagara.

Förutom själva mässan erbjöds utställarna ett seminarium med temat Nätverkande efter mässans slut.

Utvärderingen av Open Your Eyes (kan läsas här) visar på många positiva reaktioner, men också förbättringsområden inför framtiden.

Open Your Eyes återkommer i februari (1 dag) respektive september (2 dagar) 2019. De exakta dagarna kommuniceras inom kort här och i sociala medier.

Bevaka vad som sägs om dig och använd i din kommunikation

Nytt spännande seminarium i samverkan med Notified!

Varför är det så viktigt att veta vad andra säger om dig, ditt varumärke eller dina konkurrenter? Vi visar och berättar hur man genom att söka, bevaka och mäta undviker att missa viktiga konversationer som kan leda till uteblivna intäktsmöjligheter eller kostsam krishantering. Genom att använda befintliga och pågående konversationer kan ni även påverka beslutsfattare med effektiva PR-aktiviteter.

Läs mer ……

Processledning i Borås

Olle Möller, verksamhetschef Kompetenscenter, var den 31 oktober och 1 november processledare när Borås stad bjudit in föreningslivet till 2 dialogmöten rörande förändringar/uppdateringar av stadens bidragregler.

Under första kvällen var det drygt 30 företrädare för idrottsföreningar som deltog i engagerade och spännande diskussioner.

Kväll nummer 2, när övrigt föreningsliv var inbjudet, deltog nästan 100 personer.

Syftet var att samla in föreningarnas tankar och synpunkter för att med detta som grund skapa ett konkret förslag som föreningarna i februari 2019 ska diskutera och lämna synpunkter på.

 

Bidragsdiskussioner i Borås. Plats. Borås Arena.

Konflikthanteringskursen hett efterfrågad

Efter att höstens första kurs i Konflikthantering blev fullboka på mindre än ett dygn beslöt vi tillsammans med Malmö mot Diskriminering att bjuda in till ytterligare en kurs.

Det tog ungefär lika lång tid för denna kurs att bli fulltecknad! Detta är naturligtvis glädjande för oss men inte så kul för de som inte kommer med.
I planeringen för 2019 kommer vi därför att lägga in nya kurser.

 

Natasha Wrang – nyanställd TIA-samordnare

Natasha Wrang, Lund, kommer den 1 november att börja arbeta som Delregional Tia-samordnare hos KC med ansvar för södra Skåne.

Natasha kommer närnmast från en tjänst hos Winnet Skåne.

Natasha efterträder Sofie Hartnor som blivit rekryterad till en annan tjänst. Vi tackar Sofie för den tid hon arbetat för oss.